ALGEMEEN
1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de No Fairytales actie (de “Actie”) van No Fairytales, Assiniboine B.V. Wilgenweg 8A, 1031 HV Amsterdam (“No Fairytales”).
2. Door deelname aan de Actie kunnen deelnemers (“Deelnemers”) aanspraak maken op één jaar lang gratis No Fairytales tortilla’s en fit at home abonnement voor de winnaar en zijn/haar vriend(in) ter waarde van EUR 440 te winnen. (“Winactie”).
3. No Fairytales behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen en/of de Actievoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat No Fairytales tegenover de Deelnemers is gehouden tot vergoeding van eventuele schade. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door No Fairytales bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.
4. No Fairytales behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 
DEELNAME
5. Deze Actie staat open voor Deelnemers uit Nederland.
6. U kunt één keer deelnemen aan deze Actie.
7. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden.
8. No Fairytales stelt een minimumleeftijd van 18 jaar voor deelname aan de Actie.
 
ACTIEOPZET EN TOEKENNEN PRIJS
9. De Actie start op 4 januari en eindigt op 17 januari 2021.
10. Om op een geldige manier deel te nemen aan actie, moet de deelnemer de volgende procedure opvolgen: hij/zij volgt @fitathome @nofairytales op Instagram of Facebook, deelt de winactie post in zijn/haar story (alleen voor Instagram), en ‘tagged’ zijn/haar vriend(in) in de ‘comments’ onder de winactie post.
11. Zodra de actie is afgelopen, word er een winnaar (met zijn/haar vriendin) op basis van random trekking gekozen en onmiddellijk geïnformeerd, via een persoonlijk bericht op Instagram of Facebook, of hij/zij een prijs heeft gewonnen.
12. De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt voor de actie en worden niet verstrekt aan derden. Hierop is ons privacybeleid van toepassing.
12. De prijs zal na opvragen van de adresgegevens van de winnaar naar het huisadres worden gestuurd. Het recht van de prijswinnaar vervalt indien de prijswinnaar zijn/haar adresgegevens niet binnen 1 maand na het winnen van de prijs heeft opgegeven.
13. De deelnames van een of meerdere deelnemer(s) kunnen worden opgeschort en geannuleerd, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze waaronder begrepen kan worden, zonder zich te beperken tot: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts.